PAKKE PÅ FØRARKORT KLASSE B       

I pakken får du alt det obligatoriske, bykjøring, forbikjøring, leige av bil til førarprøva + 4 kjøretimar.

Det er lurt å starte tidleg med lærekjøring

. Vi legg til rette så langt det er råd, for å unngå fråvær på skulen
.

For meir informasjon eller bestilling, kontakt oss på tlf. eller kom innom kontoret i Holmegata 12, Ørsta.    Tlf 70066393 / 90824374

Kontoret held ope mandag – torsdag kl. 10.30-15.30