Vi tilbyr motorsykkel førerkort og MC-opplæring i følgande klasser:

 • A   – Tung MC
 • A1 – Lett MC (125ccm)
 • A2 – Mellomtung MC (høyest effekt 35 kW)

Vi tilbyr også utvidelse frå

 • A1 til A
 • A1 til A2
 • A2 til A

Framgangsmåte for å ta førerkort på motorsykkel (Klasse A):

 1. Søknad om UTVIDELSE av førerkort: vegvesen.no/dinside  – om du ikkje har klasse B (bil) frå før, anbefalar vi å ta dette først.
 2. Kjøp teoriboka og ta teoriprøver på nettet for å teste deg sjølv f.eks her!
 3. Når søknad er sendt inn/levert, kan du ta teoriprøva ved trafikkstasjonen.
 4. Ta obligatorisk MC- kurs før du begynner med kjøretimar  (4 timar, ferdig på ein kveld)
 5. Du begynner med kjøretimar og får eit opplegg med læraren..
 6. Når teorien er bestått må du gi fullmakt til kjøreskulen, for å få bestilt førarprøve.
 7. Logg inn på din side på vegvesenet/førerkort og gi fullmakt.

Om førerprøva:

Førerprøve klasse A, A1 og A2 (MC):  Førerprøva er delt opp i tre deler:
Resultatet på førerprøva vert vurdertut i frå ei heilheitsvurdering av dei tre delane under:

Oppgåve 1 – Sikkerheitskontroll av motorsykkelen

Oppgåva skal gjennomførast på forespørsel fra sensor

. Lær deg sikkerheitskontrollen som står i teoriboka, å gå igjennom denne saman med din trafikklærar
.

Oppgåve 2 – Krypekjøring og balanse /tekniske ferdigheiter
Oppgava skal gjennomførast to gonger på lukka område
.

Oppgåve 3 – Trafikal del
Eleven skal kjøre i trafikken i ca 30- 45 minutter, for å vise sine trafikale ferdigheiter. Det vert vektlagt sporvalg, trafikksikkerheit og samhandling med andre trafikantar
.

Gjennomføring av oppåave 2:

 • Motorsykkelen tas av parkeringsstøtta og trilles ved at eleven går ved sida av den og stansar med forhjulet ved startpunkt for balanse oppgåva
 • Oppstart med motor og ny venstresving
 • All kjøring vidare i denne oppgåva skal skje med krypekjøringshastigheit
 • Oppgåva vert avslutta med «stans» med forhjul ved kjegleporten